Knut Pippings sociologiska publikationer

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susan Sundback
Redaktörer: Susan Sundback, Thomas Rosenberg, Anne Rosenlew
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
Moderpublikationens namn: Knut Pipping och etableringen av den moderna sociologin vid Åbo Akademi
Seriens namn: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Nummer i serien: 203
Artikelns första sida, sidnummer: 129
Artikelns sista sida, sidnummer: 168
ISBN: 978-951-653-418-6
ISSN: 0067-8481

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 04:02