Sociologin vid Åbo Akademi från Edvard Westermarck till Knut Pipping

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susan Sundback
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
Moderpublikationens namn: Knut Pipping och etableringen av den moderna sociologin vid Åbo Akademi
Seriens namn: Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk,
Nummer i serien: 203
Artikelns första sida, sidnummer: 14
Artikelns sista sida, sidnummer: 31
ISBN: 978-951-653-418-6

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 04:47