Introduktion

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Redaktörer: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 811
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 25
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842


Nyckelord

ETHNICITY, etnicitet, intersectionality, Intersektionalitet, minoritetsgrupper, Minority, Minority language


Dokument


Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 03:40