I Kvarken möts språk och verkligheter

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Klinkmann
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Vasabladet
Nummer: 21.12.2017


Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 06:28