Narrated communities and collective thought figures among old Visby townspeople

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Klinkmann Sven-Erik
Förläggare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Arv: Nordic Yearbook of Folklore
Volym: 2017

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 07:13