Mathscinet review of "State-space modeling of two-dimensional vector-exponential trajectories" by Rapisarda and Antoulas

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Kurula
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Mathematical Reviews

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 03:35