Mathscinet review of "Tracking in minimum time in general hyperbolic PDEs using collocated sensing and feedback" by Anfinsen and Aamo

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Kurula
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Mathematical Reviews

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 01:36