Vad är det som står på spel i den hermeneutiska erfarenheten?

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bengt Kristensson Uggla
Redaktörer: Anders Burman
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Axl Books
Moderpublikationens namn: Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet
Artikelns första sida, sidnummer: 213
Artikelns sista sida, sidnummer: 234
ISBN: 978-91-86883-29-4

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:27