Om finlandssvenska identiteter, intersektioner och hanteringsstrategier

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Klinkmann
Redaktörer: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 811
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 03:43