Berlin som smärtpunkt. Recension av Thomas Brunell, Li Berlin. Dikter. Gedichte

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Vasabladet
Tidskriftsakronym: Vbl
Nummer: 9.10.2017

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 04:01