Svensk poesi och döden som skapandets förutsättning. Recension av Svensk poesi, red. Daniel Möller & Niklas Schiöler, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 2016

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Förläggare: Granskaren r.f.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Volym: 2017
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 117
Artikelns sista sida, sidnummer: 120

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:20