Frivillighet och tvång i kommunstrukturreformerna i Finland 2005–2014

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Siv Sandberg
Förläggare: Universitetsforlaget
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling
Volym: 2/2014
Nummer: 2/2014
Artikelns första sida, sidnummer: 22
Artikelns sista sida, sidnummer: 25
eISSN: 1504-3045

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 07:35