Nationell diskurs i Lars Huldéns 1960-1970-talspoesi: Mannerheim och Runeberg

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Tidskriftsakronym: HLS
Volym: 92
Nummer: 814
Artikelns första sida, sidnummer: 237
Artikelns sista sida, sidnummer: 266

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:43