Sin and grace [review]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 47
Artikelns första sida, sidnummer: 231
Artikelns sista sida, sidnummer: 232

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 06:23