Fiction and reality from many angles [review]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 47
Artikelns första sida, sidnummer: 211
Artikelns sista sida, sidnummer: 213

Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 05:02