Maria Zachariasson, Professor at Södertörn University

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 47
Artikelns första sida, sidnummer: 175
Artikelns sista sida, sidnummer: 175

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 04:36