Jan-Öjvind Swahn, 1925-2016

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Wolf-Knuts Ulrika
Förläggare: Folklivsarkivet
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Tidskriftsakronym: ES
Volym: 46
Artikelns första sida, sidnummer: 145
Artikelns sista sida, sidnummer: 146

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:11