Social media and public libraries: exploring information activities of library professionals and users

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Kronqvist-Berg
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 250
ISBN: 978-951-765-730-3
eISBN: 978-951-765-731-0

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 07:38