Prevention of Staphylococcus aureus biofilm formation by antibiotics in 96-Microtiter Well Plates and Drip Flow Reactors: critical factors influencing outcomes

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Manner S, Goeres DM, Skogman M, Vuorela P, Fallarero A
Förläggare: Nature Publishing Group
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Scientific Reports
Volym: 7
Nummer: 43854


Nyckelord

antibiotics, biofilms

Senast uppdaterad 2019-17-11 vid 03:33