Den kategoriserade forskaren. Om självreflexiv intersektionalitetsanalys och normativ finlandssvenskhet

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Strandén-Backa, Andreas Backa
Redaktörer: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Artikelns första sida, sidnummer: 84
Artikelns sista sida, sidnummer: 105
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 02:37