Tolerans som ideologi och hanteringsstrategi. Två finlandssvenska organisationers tal om tolerans

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Backa
Redaktörer: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson, Andreas Häger
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 811
Artikelns första sida, sidnummer: 277
Artikelns sista sida, sidnummer: 300
ISBN: 978-951-583-364-8
ISSN: 0093-6842

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 05:31