Yrkesetiska kodex? Dygdetiska perspektiv och ideal om professionalism

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Redaktörer: Carl-Henric Grenholm, Gert Helgesson
Publiceringsår: 1999
Förläggare: Uppsala universitet
Moderpublikationens namn: Ideology in Science and Economics
Seriens namn: Studies in Ethics and Economics
Nummer i serien: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 151
Artikelns sista sida, sidnummer: 183
ISBN: 91-506-1333-2
ISSN: 1403-218X

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 06:13

Dela länk