Med döden som protagonist. En diskursanalytisk fallstuide om dödens makt

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christina Sandberg
Förläggare: Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Thanatos - Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Verkkojulkaisu
Volym: 6
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 32
Artikelns sista sida, sidnummer: 35
eISSN: 2242-6280

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 04:58