Yliopistojen autonomia vaatii demokratiaa: Keskustelupalsta

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tage Kurtén
Förläggare: Professsorien, tieteentekijöiden ja opetusalan lehti
Förlagsort: Helsinki, Finland
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Acatiimi
Nummer: 6/2017
Artikelns första sida, sidnummer: 52
Artikelns sista sida, sidnummer: 53

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:25

Dela länk