Cultural and communicative competence in the caring relationship with patients from another culture

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica Anne Viveka Hemberg, Susann Vilander
Förläggare: Blackwell
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Scandinavian Journal of Caring Sciences
Volym: 31
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 822
Artikelns sista sida, sidnummer: 829
eISSN: 1471-6712


Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 03:45