Rosornas Nestekrig. Finlands svenska arbetarförbunds motstridiga förhållande till oljeraffinaderiplanerna i Tvärminne

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matias Kaihovirta
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 43
Artikelns sista sida, sidnummer: 55

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 08:34