"Det var österns insats också i vårt samhällsliv". Civilisation, nation och etnicitet i Karl H. Wiiks syn på 1917–1918 års händelser

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matias Kaihovirta
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Historiska och litteraturhistoriska studier
Volym: 92

Senast uppdaterad 2019-18-08 vid 07:36