Språket förenar och delar: Glimtar ur den svenska skolans utveckling under 100 år

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
Förläggare: Svenska folkskolans vänner
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Svenska folkskolans vänners kalender
Volym: 131
Artikelns första sida, sidnummer: 20
Artikelns sista sida, sidnummer: 29
eISSN: 2243-0261

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 03:44