Nya lärare möter skola och klassrum

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Sven-Erik Hansén
Redaktörer: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Förläggare: Studentlitteratur
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Artikelns första sida, sidnummer: 319
Artikelns sista sida, sidnummer: 340
ISBN: 978-91-44-11317-3

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 03:14