Utvärdering och bedömning som en del av lärarens arbete

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunnel Knubb-Manninen, Tom Wikman, Sven-Erik Hansén
Redaktörer: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Artikelns första sida, sidnummer: 291
Artikelns sista sida, sidnummer: 302
ISBN: 978-91-44-11317-3

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 04:54