Utvärdering och bedömning som en del av lärarens arbete

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gunnel Knubb-Manninen, Tom Wikman, Sven-Erik Hansén
Editors: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Place: Lund
Publication year: 2017
Book title: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Start page: 291
End page: 302
ISBN: 978-91-44-11317-3

Last updated on 2020-02-06 at 01:33