Att förstå och använda läroplanen

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
Redaktörer: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Artikelns första sida, sidnummer: 269
Artikelns sista sida, sidnummer: 290
ISBN: 978-91-44-11317-3

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 04:10