Att förstå och använda läroplanen

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
Editors: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Place: Lund
Publication year: 2017
Book title: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Start page: 269
End page: 290
ISBN: 978-91-44-11317-3

Last updated on 2020-28-03 at 07:54