Lärarutbildning i ett föränderligt samhälle

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Redaktörer: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Förläggare: Studentlitteratur
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Artikelns första sida, sidnummer: 69
Artikelns sista sida, sidnummer: 86
ISBN: 978-91-44-11317-3

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 06:47