Adverbiaux initiaux: perspectives en français et en finnois

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Soili Hakulinen, Meri Larjavaara
Förläggare: ADÉFO, L'Harmattan
Förlagsort: Paris
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Études Finno-Ougriennes
Volym: 46
Artikelns första sida, sidnummer: 107
Artikelns sista sida, sidnummer: 133


Nyckelord

finska, franska, kontrastiv lingvistik, syntax, textlingvistik

Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 02:11