Health information literacy and demographic background in relation to health risks,
diabetes and heart disease among older Finnish adults

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eriksson-Backa Kristina
Förläggare: Informaatiotutkimuksen yhdistys ry
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Informaatiotutkimus
Volym: 33
Nummer: 3
eISSN: 1797-9129

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 05:00