Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaj Sjöholm, Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Tomas Kroksmark
Redaktörer: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Förläggare: Studentlitteratur
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Artikelns första sida, sidnummer: 49
Artikelns sista sida, sidnummer: 68
ISBN: 978-91-44-11317-3

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:12