Synthesis of value-added products from residual materials : a green approach for the sustainable development of novel catalytic materials for biomass valorization

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ekaterina Kholkina
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Antal sidor: 65

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:49