Determination of cyanotoxins by high-performance liquid chromatography with photodiode array

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: A. Hiskia, L. Spoof, T. Kaloudis, J. Meriluoto
Redaktörer: J. Meriluoto, L. Spoof, G. A. Codd
Förlagsort: Chichester
Publiceringsår: 2017
Förläggare: John Wiley & Sons
Moderpublikationens namn: Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis
Artikelns första sida, sidnummer: 205
Artikelns sista sida, sidnummer: 211
ISBN: 9781119068686

Senast uppdaterad 2020-12-08 vid 06:07