Idrott, människosyn och religion : en tolkning av Pierre de Coubertins idrottsreligion med utblick på postmoderna höjder

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Idrottsforum.org
eISSN: 1652–7224

Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 06:22