Abatement of amoxicillin and doxycycline in binary and ternary aqueous solutions by gas-phase pulsed corona discharge oxidation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alexander Sokolov, Matilda Kråkström, Patrik Eklund, Leif Kronberg, Marjatta Louhi-Kultanen
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Chemical Engineering Journal
Volym: 334
Artikelns första sida, sidnummer: 673
Artikelns sista sida, sidnummer: 681

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:32