Barnets rätt att bli hörd inom skolan

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Maija Mustaniemi-Laakso
Editors: Charlotta Hilli; Camilla Kronqvist
Place: Åbo
Publication year: 2017
Publisher: Åbo Akademi
Book title: Ungas rätt till samtal: en antologi om människorättsfostran
ISBN: 978-952-12-3519-1


Abstract

I sin artikel diskuterar Mustaniemi-Laakso betydelsen av barnets rätt att bli hörd och lyfter upp frågor kring hur olika handlingssätt och maktförhållanden kan påverka barnets rätt till deltagande i skolan. Artikeln inleds med en introduktion till hur synen på barn förändrats inom människorättsdiskursen över tid. Därefter diskuterar hon barnets rätt att bli hörd som ett (människo)rättsligt begrepp och frågar hur barnets rätt till deltagande förhåller sig till barnets behov av skydd. Slutligen reflekterar hon över innebörden i meningsfullt deltagande och hur detta kan möjliggöras inom skolvärlden.


Last updated on 2020-07-06 at 03:09