WIS2016: Special issue on: "System thinking in eHealth and eWelfare"

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Reima Suomi, Hongxiu Li, Pirkko Nykänen, Nilmini Wickramasinghe, Gunilla Widén, Kristiina Häyrinen
Förläggare: Finnish Social and Health Informatics Association
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finnish Journal of eHealth and eWelfare
Tidskriftsakronym: FinJeHeWe
Volym: 9
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 262
Artikelns sista sida, sidnummer: 263

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:35