Bibliotekskompetenser och framtid: Om den informationsvetenskapliga utbildningen vid Åbo Akademi

D1 Article in a trade journal


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gunilla Widén
Publisher: Finlands svenska biblioteksförening
Publication year: 2017
Journal: Bibban
Issue number: 2
Start page: 9
End page: 9
eISSN: 1459-5052

Last updated on 2020-08-07 at 06:26