Smart slöjd med smarta mobiltelefoner?: om didaktiska dimensioner i digitalt lärande

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd
Redaktörer: Anders Marner, Hans Örtegren
Förlagsort: Umeå
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Tilde - skriftserie nr.1, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet
Moderpublikationens namn: KLÄM. Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk
Seriens namn: Tilde - skriftserie
Artikelns första sida, sidnummer: 106
Artikelns sista sida, sidnummer: 119
ISBN: 978-97-7459-647-2
eISBN: 978-91-7459-648-9


Nyckelord

Mobile learning, rhetoric Arts didactics, Educational Slojd,, sloyd, Sloyd education

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 04:24