Kampen om idrottens samhällsrelevans – några iakttagelser

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 19

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:00