Bodenständige Bevölkerung und fremdes Kriegsvolk: Finnen in deutschen Quartieren 1630-1650

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Detlev Pleiss
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Antal sidor: 776
ISBN: 978-952-12-3495-8
eISBN: 978-952-12-3496-5

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 04:58