Den solitära hjältens hemkomst. En begreppslig kryssning i livsåskådningsforskningens vatten

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Redaktörer: Carl Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger & Katarina Wsterlund
Förläggare: Bokförlaget Nya Dosa
Förlagsort: Nora
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Bokförlaget Nya Doxa
Moderpublikationens namn: Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning
Artikelns första sida, sidnummer: 153
Artikelns sista sida, sidnummer: 178
ISBN: 9789157806109

Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 02:30