Vårt praktiska och historiska förflutna

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Jonas Ahlskog
Publication year: 2017
Journal: Finsk tidskrift
Issue number: 7-8
Start page: 77
End page: 83

Last updated on 2020-01-10 at 02:45