Reply from Authors re: Marcel D. Waldinger. The Dangers That Threaten Current Research of Premature Ejaculation: Using Validated Questionnaires, Performing Conjuring Tricks with Statistics, and Refusing to Use Real-Time Stopwatch Measurements of Intravaginal Ejaculation Latency Time. Eur Urol Focus. In press. http://dx.doi.org/10.1016/j.euf.2016.02.008

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Daniel Ventus, Mari Ristilä, Annika Gunst, Antti Kärnä, Stefan Arver, Juhana Piha, Patrick Jern
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: European urology focus
Volym: 3
Nummer: 4-5
Artikelns första sida, sidnummer: 510
Artikelns sista sida, sidnummer: 513
eISSN: 2405-4569

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 03:02